<
Tadao Ando - HEM Museum Tadao Ando - HEM Museum
___________________________________
建築師:
安藤忠雄 Tadao Ando
___________________________________
地點:
廣東,中國
___________________________________
攝影師:
ADARC思為建築
___________________________________
攝影工具:
微單
______________________

描述


安藤忠雄 - 和美術館

安藤忠雄:“和美術館”這個名字象徵著中國文化中,尤其是嶺南文化中的陰陽調和、吉祥如意的寓意。所以該建築的設計以“和諧”為主題,從建築設計到細部工藝,都以多樣化的“圓”來呈現,這是汲取了地域文化中幾何的特殊寓意,運用“圓”的概念,嘗試著創造出融匯中國嶺南文化的嶄新藝術文化中心。
安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館
安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館 安藤忠雄 - 和美術館
loading...